Posiedzenia Komisji

Prace w komisjach

Od rana trwają prace w Komisjach, niedługo odbędzie się posiedzenie plenarne.  Dzisiaj mamy w porządku obrad m.in.

ℹ️ Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
ℹ️Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
ℹ️ Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
ℹ️ Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
ℹ️ Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej