Aktualności

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Dziś na mogłam uczestniczyć w konferencji dot. profilaktyki zdrowotnej i zagrożeń wynikających z uzależnień młodego pokolenia. Dziękuję Poseł Barbarze Dziuk i Ochotniczym Hufcom Pracy za podjęcie tak ważnego tematu. Na konferencji wystąpił bokser Damian Jonak, który podzielił się z nami swoim cennym doświadczeniem.