Aktualności

„Profilaktyka zdrowotna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”

Pilotażowy Program Edukacyjno – Informacyjny dla mieszkańców Rudy Śląskiej w “Jesieni Życia”.

W uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ruda Ślaska Michałem Pierończykiem oraz Wiceprezydent Anną Krzysteczko, objęłam patronatem honorowym akcję – Profilaktyka zdrowotna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Cel: Dotarcie z jak najszerszą informacją o programach profilaktycznych, portach i zdrowotnych aplikacjach realizowanych przez NFZ.

W ramach cyklu spotkań:

-Internetowe Konto Pacjenta

-stoisko NFZ – diety.nfz.gov.pl

-Profilaktyka 40+

-Analiza składu ciała.

Pierwsze spotkanie już 15.02.2023 w DPS Wigor.

Dziękuję za wsparcie i organizacyjną pomoc wymienionemu wyżej Magistratowi Miasta Ruda Śląska. Razem zrobimy to lepiej i efektywniej.

https://diety.nfz.gov.pl/