Polityka Lokalna

#ProgramDlaŚląska

#ProgramDlaŚląska ma na celu zmianę profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.
📍Wartość szacunkowa 116 przedsięwzięć w ramach #ProgramdlaŚląska to 62 mld zł.
📍Program dla Śląska jest jednym z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
📍Cele Programu dla Śląska:
✅ wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych
✅ zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców
✅ poprawa jakości środowiska przyrodniczego