Polityka Krajowa

Programu Kolej+

Program Kolej+ jest elementem Programu Prawa i Sprawiedliwości oraz
narzędziem do walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Wpisuje się także w
szeroki program inwestycji publicznych, które pomogą przetrwać firmom
budowlanym okres recesji gospodarczej.

Szerzej o naborze do Programu: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=8j-qhK8GhQA