Aktualności

Rada Programowa ds. Rozwoju HUTY ŁABĘDY

11 kwietnia w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej ds. Rozwoju HUTY ŁABĘDY S.A. , której jestem wiceprzewodniczącą. Znamienici goście zapoznali się z wydarzeniami, które miały miejsce w Hucie od ostatniego spotkania. Sytuacja gospodarcza, w jakiej znaleźliśmy się w związku z inwazją Rosji na Ukrainę dodatkowo utrudniła funkcjonowanie wielu podmiotów. Było to bardzo merytoryczne spotkanie. Rada powołała Pełnomocnika HUTY ŁABĘDY S.A. do spraw współpracy z biznesem ukraińskim, pana Łukasza Kossackiego-Lytwyna. Nowy pełnomocnik nakreślił zakres oraz podstawy prawne takiej współpracy podkreślając, że jest gotów do niezbędnych rozmów oraz wszelkiej pomocy. Jak podkreślali członkowie Rady, wykorzystanie szansy na synergię biznesów Polski i Ukrainy jest dużą szansą na rozwój nie tylko huty, ale całej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A.