Polityka Krajowa

Senat przyjął rezolucję w w sprawie sytuacji na Białorusi

Rezolucja w sprawie wydarzeń na Białorusi🇧🇾 została przez Nas Senatorów przyjęta w dniu wczorajszym w Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi poparli jednogłośnie wszyscy senatorowie. W środę projekt rezolucji poparły także jednogłośnie komisje: spraw zagranicznych, Unii Europejskiej i ustawodawcza.

📍Dokument wzywa władze w Mińsku do zaprzestania represji i nawiązania dialogu z obywatelami, a prezydenta i rząd RP do wywarcia nacisku na białoruskie władze oraz zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
(fot. Marta Marchlewska-Kancelaria Senatu)