Aktualności

Sesji Rady Miasta w Rudzie Śląskiej

Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta w Rudzie Śląskiej złożyłam serdeczne podziękowania za 4 lata współpracy. Dziękuję poprzednim Włodarzom Miasta, obecnemu Zarządowi Miasta Ruda Śląska, radnym i pracownikom Urzędu Miasta. Dzięki współpracy ponad podziałami udało się rozwiązać wiele problemów i wspólnie pozyskać ogromne środki finansowe dla naszego miasta i Śląska.