Polityka Krajowa Polityka Lokalna

Śląski Urząd Wojewódzki Katowice

Po 2️⃣ godzinach oczekiwania w Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
, zostałam poinformowana wraz innymi parlamentarzystami w osobach

Marek Wesoły i @Barbara Dziuk o treści podpisanego porozumienia zawartego pomiędzy liderami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego a Rządową delegacją.
Oficjalna treść dokumentu📑 zostanie przedstawiona przez sygnatariuszy tegoż Porozumienia.
PRZYJĘŁAM DO WIADOMOŚCI TREŚĆ POROZUMIENIA📄