Aktualności

Spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska. Ważne i merytoryczne rozmowy z Prezydentem Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem o działalności organizacji pozarządowych.

Bardzo dziękuję Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej za jednogłośne poparcie pozostawienia w Programie Współpracy Miasta Ruda Śląska z NGO na rok 2023 zadania.: bezpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców naszego miasta.

👉Niesmak pozostaje: wykreślenie tego zadania przez Władze Miasta to zły kierunek na początku drogi nowej kadencji. Bezpłatne poradnictwo obywatelskie w Biurze Porad Obywatelskich działa od 2002 roku.

Udzieliło bezpłatnie kilkanaście tysięcy porad osobom w trudnej sytuacji życiowej- która przecież może spotkać każdego.