Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Sportu

Merytoryczne spotkanie w Ministerstwie Sportu. Nowe programy promujące sport – to główny temat naszej rozmowy.Wszystkie działania sportowe dla dzieci i młodzieży, realizowane również przez samorządy są wyjątkowo potrzebne.Czas pandemii zrobił wiele złego w rozwoju sportowego stylu życia.