Polityka Lokalna

Spotkanie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Szopienice

W dniu dzisiejszym uczestniczyłam w uroczystości w @Ochotnicza Straż Pożarna w Katowicach – Szopienice, dotyczącej m.in. przyznaznia 1 mln zł dofinansowania na termomodernizację budynków oraz grantu z programu “Mały Strażak” 👩🏻‍🚒 w wysokości 400.000.00 zł w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych🚒🚒🚒 za które to środki OSP mogą zakupić:
📍wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych),
📍modele szkoleniowe do nauki pierwszej pomocy,
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego,
📍dofinansować wyjazdy szkoleniowe lub turnieje trwających nie dłużej niż 3 dni.
W związku z wizytowaniem jednostki oraz jej pomieszczeń mogę śmiało powiedzieć, iż obiekt został wspaniale wyremontowany. Znajdują się w nim również przygotowane pomieszczenia do zajęć interaktywnych dla najmłodszych i młodzieży👫🧍🏻‍♀️🧍🏻
W spotkaniu uczestniczyła wraz ze mną Pani Poseł @Barbara Dziuk 👩🏻‍💼oraz Poseł
Waldemar Andzel Poseł na Sejm RP
👨‍💼
Tego typu programy wspierające działania OSP oraz Straży Pożarnej🚒 w Polsce🇵🇱 są jednym z kluczowych obszarów wsparcia Rządu.
Przypominam, iż jestem członkiem Senackiego Zespołu Strażaków, a Pani Poseł @Barbara Dziuk👩🏻‍💼 jest członkiem Parlamentarnego Zespołu Strażaków.