Aktualności

Stocznia Gdańska

Pamiętamy, że oddali życie abyśmy my mogli żyć godnie. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

Korzystając z możliwości wraz z Prezesami Huty Łabędy Markiem Palka oraz Stanisławem Skoczylas złożyliśmy kwiaty przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców.