Posiedzenia Komisji

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

W Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nt. „Polski Bon Turystyczny – rozszerzone wsparcie finansowe dla turystyki. Podsumowanie efektów społeczno-gospodarczych programu”.

23 czerwca zakończyła się wizyta studyjna na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu. Tego dnia odwiedziliśmy Supraśl, Kruszyniany, Krynki, Sokółkę i Tykocin.

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14845,wizyta-studyjna-senackiej-komisji-gospodarki-narodowej-i-innowacyjnosci.html