Aktualności

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Na placu przed siedzibą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, połączone z wyjątkową dla tej jednostki uroczystością nadania sztandaru. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymała sztandar będący podziękowaniem Miasto Świętochłowice za ofiarną służbę, ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Sztandar ufundowany został przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, na czele którego stanął, jako przewodniczący Pan Daniel Beger – prezydent Miasta Świętochłowice, a i ja miałam swój wkład wchodząc w skład Komitetu. Uroczystość swoja obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gości, m.in.  poseł do Parlamentu Europejskiego  Jadwiga Wiśniewska .