Aktualności

Wsparcie finansowe dla szpitala

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach nastąpiło zwieńczenie wysiłków na rzecz pozyskania środków z rezerwy celowej budżetu Państwa na rzecz zakupu nowoczesnego sprzętu dla Szpitala Miejskiego W Rudzie Śląskiej. Przedstawiciel Miasta Wiceprezydent Krzysztof Mejer podpisał umowę z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorek na zakup sprzętu. Takie chwile cieszą najbardziej

✅ Około 625 tys. zł otrzyma Ruda Śląska na zakup videoechobronchoskopu oraz ultrasonografu, które służą do wysokospecjalistycznej diagnostyki śródpiersia i wnęk płucnych.