Duda 2020 Polityka Krajowa

Zgromadzenie Narodowe

O godz. 10 na sali plenarnej Sejmu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (wspólne obrady Sejmu i Senatu), przed którym Prezydent RP Andrzej Duda złożył przysięgę oraz wygłosił orędzie inaugurujące drugą kadencję.