COVID-19

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Szanowni Państwo, udostępniamy Wam kolejny opracowany wniosek wraz z wyjaśnieniami. W razie pytań, lub próśb o przesłanie ich w formie excel lub word, prosimy o taką informację na adres email: biuro.tobiszowska@gmail.com

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

📌Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?
– Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.
– Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
– Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
– Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

📌Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

📌Co zyskasz?
– Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
– Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

📌Jak złożyć wniosek?
1. Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)
2. Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
3. Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ