Posiedzenia Komisji

10. posiedzenie Senatu – drugi dzień

2 dzień 10 posiedzenia Senatu RP, ponownie rozpoczynam od posiedzenia połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.
📌 Po zakończeniu pracy w Komisjach, Wysoka Izba będzie kontynuować obradowanie na posiedzeniu głównym, przerwanym w dniu wczorajszym.