Posiedzenia Senatu

32. posiedzenie Senatu RP X kadencji

27, 28 i 29 października 2021 r.

1.

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Senat w dniu 27 października 2021 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy

2.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 października 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

3.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Senat w dniu 28 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek

4.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Senat w dniu 28 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek

5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 października 2021 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 października 2021 r. wprowadził poprawki (62) do ustawy

7.

Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji powstałej po orzeczeniu TSUE w sprawie Kopalni Turów.

Senat w dniu 28 października 2021 r. zapoznał się z Informacją

8.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek.

11.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.

12.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

13.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

14.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

15.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.

16.

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek.

17.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.

18.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.

19.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Senat w dniu 29 października 2021 r. odrzucił ustawę.

20.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (29) do ustawy.

21.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek

22.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.

23.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek.

24.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

25.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.

26.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek

27.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek

28.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Senat w dniu 29 października 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

29.

Drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Senat w dniu 29 października 2021 r. podjął uchwałę w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

30.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej).

Senat w dniu 29 października 2021 r. zapoznał się z Informacją

Parlamentarny Zespół ds.Transformacji Regionów Górniczych. W dniu dzisiejszym na pierwszym posiedzeniu tego Zespołu wybrano przewodniczącego-został nim poseł RP Adam Gawęda. Ja zostałam wiceprzewodniczącą tego Zespołu, którego celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów górniczych, jak również analiza dokumentów strategicznych, odpowiedzialnych za zmiany gospodarczo – rozwojowe regionów górniczych.