Posiedzenia Senatu

43. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (29) do ustawy

Druki sejmowe: 2011,  do druku 2011,  do druku 2011,  do druku 2011,  do druku 2011,  2013,  do druku 2013,  do druku 2013,  do druku 2013,  2271,  2271 A,  errata do druku 2271      

2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw