Posiedzenia Senatu

47. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

2.

Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. odrzucił ustawę

3.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy

4.

Ustawa o dodatku węglowym

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. wprowadził poprawki (29) do ustawy

5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego

7.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2022 r. bez poprawek

8.

Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy

10.

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. odrzucił ustawę

11.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. odrzucił ustawę

12.

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

13.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków

Senat w dniu 4 sierpnia 2022 r. zapoznał się z Informacją