Posiedzenia Senatu

5. posiedzenie Senatu – podsumowanie

5. posiedzenie Senatu X kadencji za nami! – 25, 26 i 27 lutego 2020 r.
Izba rozpatrzyła m.in. ustawę budżetową na rok 2020 oraz ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Senatorowie zapoznali się również z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2018 r., a także z informacją ministra zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

  zapis video 1. dnia posiedzenia

  zapis video 2. dnia posiedzenia

zapis video 3. dnia posiedzenia, część 1.

zapis video 3. dnia posiedzenia, część 2.

zapis video 3. dnia posiedzenia, część 3.
 zapis video 3. dnia posiedzenia, część 4.