Posiedzenia Senatu

55. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. odrzucił ustawę.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. odrzucił ustawę.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

5.

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (50) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. bez poprawek.

7.

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawkę do ustawy.

8.

Ustawa o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. odrzucił ustawę.

9.

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. odrzucił ustawę.

10.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy.

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

więcej informacji o punkcie

13.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy.

14.

Ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.

15.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.

16.

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. bez poprawek.

17.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci Prezydenta Gabriela Narutowicza

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci Prezydenta Gabriela Narutowicza.

18.

Drugie czytanie projektu uchwały w 90. rocznicę powstania znaku Rodła

Senat w dniu 15 grudnia 2022 r. podjął uchwałę w 90. rocznicę powstania znaku Rodła.