Polityka Krajowa

Małgorzata Manowska Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

🔈Prezydent zdecydował o powołaniu Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Michała Laskowskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej.
Gratuluję !