Aktualności

Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie Koła Emerytów i Rencistów Solidarności przy KWK “Pokój”.

Ponad dwugodzinne spotkanie pokazało, że tematów do omówienia jest sporo, a zainteresowanie mieszkańców Rudy Śląskiej problemami zarówno miasta jak i kraju jest ogromne. Omówienie wywołanych tematów i ich rozwiązania za kilka miesięcy na kolejnym spotkaniu.