Aktualności

Święto Policji

Dziękuję Panu Komendantowi Miejskiemu Policji w Rudzie Śląskiej mł.insp.

Jarosławowi Dyło za zaproszenie na uroczyste obchody z okazji Święta Policji.

Składam serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom Policji i pracownikom cywilnym – zdrowia, życzliwości i szacunku od ludzi. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy i opieki Świętego Michała Archanioła.

Składam podziękowania oraz wyrazy uznania i szacunku za służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.