Posiedzenia Senatu

60. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 r.

Senat w dniu 8 marca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. bez poprawek.

2.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 marca 2023 r. wprowadził poprawki (45) do ustawy

3.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Senat w dniu 8 marca 2023 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

4.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

Senat w dniu 8 marca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. bez poprawek.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Senat w dniu 8 marca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 marca 2023 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Senat w dniu 8 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

8.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2022 r. (przewodnictwo Czech w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 8 marca 2023 r. zapoznał się z Informacją