Media Polityka Krajowa

Stanowisko w sprawie obecnej sytuacji w PGG S.A.

📌 Moje stanowisko w sprawie obecnej sytuacji w PGG S.A.

W związku z faktem, iż utrzymuję stały kontakt ze stroną społeczną działającą przy KWK Ruda oraz społecznością lokalną, przedstawiłam swoje stanowisko na łamach nettg.pl związane z obecną sytuacją w Spółce.

http://nettg.pl/…/senator-dorota-tobiszowska-rozumie-strone…