Posiedzenia Senatu

66. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 340. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej

Senat w dniu 29 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w 340. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 sierpnia 2023 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

3.

Ustawa o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

Senat w dniu 30 sierpnia 2023 r. odrzucił ustawę.

4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Senat w dniu 30 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.